Nyheter

Swemet presenterar nya affärsområden

Swemet ser stor efterfrågan från befintliga energikunder inom områden för batterilagring och solenergi. Genom Swemets långa historik av utveckling av intelligenta elmätare och programvara i Asien så tar bolaget nästa steg genom att erbjuda system för batterilagring.

Swemet kommer att tillhandahålla större batterienergisystem (BESS) från 2MWh och uppåt, såväl som mindre system anpassande till den privata marknaden som mindre industrier och jordbruk, förutom att leverera en hållbar framtid som drivs av solenergi och transformationstjänster.

Swemet presenterar också en helt ny hemsida som återspeglar bolagets nya affärsområden, hemsidan vänder sig som innan till industriella kunder men nu också till slutkonsumenter som ser behov av lösningar för solenergi och batterilagring. 

Jan Axelsson VD Swemet; "Med Swemets stora kunskap inom kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, ser vi det som en naturlig utveckling att gå vidare med att erbjuda lösningar för solenergi och batterilagring, vi ser fram emot att erbjuda våra nya affärsområden såväl till befintliga kunder som nya kunder och marknader."

13 februari, 2023

För mer information,

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: anders@sagadin.com

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.

www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, info@eminova.se, är Bolagets Mentor.

Filer för nedladdning

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.