Styrelse och revisor

Styrelsen består av tre (3) personer, inklusive ordförande. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Anders Sagadin Styrelseordförande

Styrelseordförande, invald 2018.

Sagadin, en global ledare med 20 års erfarenhet i internationell miljö med tyngdpunkt inom informationsteknologi. Sagadin har stor erfarenhet inom hela värdekedjan från såväl start-ups, turn-arounds, kapitalanskaffning, tillväxt, strategi som Exits och förstår betydelsen av marknadsföring och försäljning på ett flertal marknader.

Sagadin har vidare varit aktivt inom området Energy & Utility genom förvärv av ett Nordiskt bolag från Landis+Gyr AG, omstrukturering genomfördes och bolaget säkerställde sin position på marknaden varefter bolagets såldes till EG Utility AS.

Sagadin jobbar aktivt inom den finansiella marknaden genom sina roller för Tamares Holding som överser ett flertal placeringar i 100 miljoners klassen. Sagadin började sin bana hos Strålfors i Ljungby och Stockholm vilket därefter tog Sagadin vidare ut i världen och sin första VD-roll 1998, ett Nordisk publikt e-Handelsbolag som efter kraftig tillväxt och komplementsförvärv, såldes till det amerikanska listade bolaget Computer Associates (NASDAQ: CA) där Sagadin fick ansvaret att bygga upp konsultenheten för CA inom EMEA (Europa, Mellanöstern & Afrika) och byggde en organisationen från ca 100 till över 900 medarbetare och en omsättning av 700 miljoner USD under kort tid, under perioden var Sagadin placerad i London.

Under 2014 genomfördes Exit av Sagadins senaste stora VD-engagemang, ett världsomspännande bolag med logistiklösningar till flygplatser som förvärvades av den globala resekoncernen Amadeus. 

Jan Axelsson Styrelseledamot

Styrelseledamot och VD sedan 2005. Examinerad civilingenjör, elektro (Y-linjen) från Linköpings Tekniska Högskola. Två års utbildning på ekonomutbildningen vid Linköpings Universitet.

Jan har en bakgrund som chef för mätaravdelningen på Tekniska Verken när nya lagkrav på alla mätare började införas i Sverige. Därefter verksam i egen verksamhet, Milab, som tidigt kom att göra tariffstyrningsutrustning. När nya krav på fjärravläsning kom erbjöd Milab den tidens senaste teknik för överföring. Jan övergick därefter till marknadsansvarig för Telvents nordenaktiviteter och var bl a delaktig i Telvents Vattenfall-kontrakt för fjärravläsning av elmätare. Startade Swemet 2005, Swemets inledande uppdrag var som leverantör till Telvent.

Nuvarande uppdrag
Styrelseordförande i Willak AB och Marax Consulting AB. Styrelseledamot i Ampliato Partner Invest 1 AB och Edor Ltd.

Andreas Rydbäck Styrelseledamot

Invald 2010. Examen i El- och Automationsteknik.

Andreas arbetar för närvarande som CIO, support- och projektchef på Swemet. Han har tjugo års erfarenhet av arbete inom energibranschen, speciellt inom området Smart Metering. Andreas har haft tjänster inom projektledning och designat och projekterat stora infrastrukturlösningar gällande Smart Metering och Smart Grid till ett flertal stora energibolag i Sverige. Han var en av föregångarna gällande utbyggnad av Smart Metering via Power Line Communication-teknologin (PLC) och har även drivit en enskild konsultfirma inriktad på projektering av infrastrukturlösningar för mätvärdesinsamling.

Tidigare uppdrag
Styrelseledamot Swemet Communication AB.

Revisor

Tobias Ericsson Revisor

BAKs revisorer