Styrelse och revisor

Styrelsen består av tre (3) personer, inklusive ordförande. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Hans-Göran Andersson Styrelseordförande

Styrelseordförande, invald 2023.

Jan Axelsson Styrelseledamot

Styrelseledamot och VD sedan 2005. Examinerad civilingenjör, elektro (Y-linjen) från Linköpings Tekniska Högskola. Två års utbildning på ekonomutbildningen vid Linköpings Universitet.

Jan har en bakgrund som chef för mätaravdelningen på Tekniska Verken när nya lagkrav på alla mätare började införas i Sverige. Därefter verksam i egen verksamhet, Milab, som tidigt kom att göra tariffstyrningsutrustning. När nya krav på fjärravläsning kom erbjöd Milab den tidens senaste teknik för överföring. Jan övergick därefter till marknadsansvarig för Telvents nordenaktiviteter och var bl a delaktig i Telvents Vattenfall-kontrakt för fjärravläsning av elmätare. Startade Swemet 2005, Swemets inledande uppdrag var som leverantör till Telvent.

Nuvarande uppdrag
Styrelseordförande i Willak AB och Marax Consulting AB. Styrelseledamot i Ampliato Partner Invest 1 AB och Edor Ltd.

Andreas Rydbäck Styrelseledamot

Invald 2010. Examen i El- och Automationsteknik.

Andreas arbetar för närvarande som CIO, support- och projektchef på Swemet. Han har tjugo års erfarenhet av arbete inom energibranschen, speciellt inom området Smart Metering. Andreas har haft tjänster inom projektledning och designat och projekterat stora infrastrukturlösningar gällande Smart Metering och Smart Grid till ett flertal stora energibolag i Sverige. Han var en av föregångarna gällande utbyggnad av Smart Metering via Power Line Communication-teknologin (PLC) och har även drivit en enskild konsultfirma inriktad på projektering av infrastrukturlösningar för mätvärdesinsamling.

Tidigare uppdrag
Styrelseledamot Swemet Communication AB.

Revisor

Tobias Ericsson Revisor

BAKs revisorer