Bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande NASDAQ Stockholm och NGM Equity. Swemet omfattas därmed inte formellt av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedning och kommittéer

Swemet har ingen valberedning. Förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till revisorsval arbetas fram av en grupp som representerar en majoritet av aktieägarna inför varje årsstämma. Styrelsen har gjort bedömningen att det mot bakgrund av verksamhetens omfattning och bolagets storlek i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda kommittéer avseende revisions- och ersättningsfrågor utan dessa frågor behandlas av bolagets styrelse.

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.