Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 11 januari

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 25 maj 2022

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 24 maj 2021

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 29 december 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 2 juni 2020

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Förslag till årsstämma - Bolagsordning

Extra bolagsstämma 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag emission av teckningsoptioner

Villkor teckningsoptioner

Årsstämma 2019

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2018

Swemet AB håller årstämma måndagen den 14 maj 2018 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

Kommuniké från Årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Extra bolagsstämma 2017

Swemet AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 10 oktober 2017 klockan 11.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2017

Swemet håller årsstämma fredagen den 28 april 2017 klockan 11.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra Bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Förslag till beslut om bolagsordningsändring

Ny föreslagen bolagsordning

Förslag till återkallande av och nytt emissionsbemyndigande

Förslag emission av teckningsoptioner 2016-2018

Villkor teckningsoptioner 2016-2018

Extra Bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om nyemission aug 2016

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Årsstämma 2016 

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämman

Fullmaktsformulär

Förslag till emissionsbemyndigande

LET'S WORK TOGETHER

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.