Investor relations

Här hittar du nyheter och finansiell information om Swemet.

  Nyheter

2019-10-03
Regulatorisk

Uppstartsordar innebär att system installeras och körs igång med ett mindre antal mätare. Ordrarna begränsar sig till ca 100TSEK per kund men innebär att uppföljningsordrar kommer med största sannolikhet innan året är slut.

  Senaste rapporten

  Kommande händelser

oktober 25 2019
Extra bolagsstämma
februari 21 2020
Bokslutskommuniké 2019

IR-kontakt