Finansiell kalender

oktober 25 2019
Extra bolagsstämma
februari 21 2020
Bokslutskommuniké 2019