Ledning

Jan Axelsson Verkställande direktör

Styrelseledamot och VD sedan 2005.

Examinerad civilingenjör, elektro (Y-linjen) från Linköpings Tekniska Högskola. Två års utbildning på ekonomutbildningen vid Linköpings Universitet.

Jan har en bakgrund som chef för mätaravdelningen på Tekniska Verken när nya lagkrav på alla mätare började införas i Sverige. Därefter verksam i egen verksamhet, Milab, som tidigt kom att göra tariffstyrningsutrustning. När nya krav på fjärravläsning kom erbjöd Milab den tidens senaste teknik för överföring. Jan övergick därefter till marknadsansvarig för Telvents nordenaktiviteter och var bl a delaktig i Telvents Vattenfall-kontrakt för fjärravläsning av elmätare. Startade Swemet 2005, Swemets inledande uppdrag var som leverantör till Telvent.

Nuvarande uppdrag
Styrelseordförande i Willak AB och Marax Consulting AB. Styrelseledamot i Ampliato Partner Invest 1 AB och Edor Ltd.

Andreas Rydbäck Projektchef och CIO

Examen i El- och Automationsteknik.

Andreas arbetar för närvarande som CIO, support- och projektchef på Swemet. Han har tjugo års erfarenhet av arbete inom energibranschen, speciellt inom området Smart Metering. Andreas har haft tjänster inom projektledning och designat och projekterat stora infrastrukturlösningar gällande Smart Metering och Smart Grid till ett flertal stora energibolag i Sverige. Han var en av föregångarna gällande utbyggnad av Smart Metering via Power Line Communication-teknologin (PLC) och har även drivit en enskild konsultfirma inriktad på projektering av infrastrukturlösningar för mätvärdesinsamling.

Tidigare uppdrag
Styrelseledamot Swemet Communication AB.

Eric Tholén Marknads- och försäljningschef

Marknads- och försäljningschef sedan 2010.

Elektroingenjör (påbörjad utbildning, 80 p), Linköpings Universitet. Kurser i export, ledarskap och företagsutveckling.

Eric har en bakgrund som VD på Swemet Communications AB där han bl a ansvarade för försäljning av tjänster och produkter. Innan dess var Eric linjechef på Metrima AB där han projekterade infrastrukturen för upphandling till svenska energibolag samt var verksam på MiLAB inom försäljning och projektledning.

Tidigare uppdrag
Styrelseledamot Swemet.

Bengt-Ove Blomkvist CFO

CFO på deltid sedan 2016.

Bengt-Ove har en samlad arbetslivserfarenhet på över 35 år inom roller som ekonomichef och controller. Närmast kommer Bengt-Ove från rollen som Administrativ Chef på Usify AB där han även fortsätter sitt engagemang.

LET'S WORK TOGETHER

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.