Nyheter

Swemet lanserar nytt instrument

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") lanserar det nya instrumentet MFA500 anpassad för världsstandarden FCC avseende elnätskommunikation. 

Swemets instrument MFA500 vänder sig till en global marknad där man använder PLC kommunikation. Idag finns det miljontals smarta mätare med PLC kommunikation globalt. Swemet förväntar sig en stor efterfrågan på konceptet och initialt är instrument av MFA500 beställda till ett värde överstigande 400 tkr.

I ett PLC system kan användaren upprätthålla en insamlingsprestanda överstigande 99,8 procent men det kräver fortlöpande underhållsarbete. MFA500 används för att utesluta störningar, och i de fall störningar inträffar kan instrumentet både identifiera störkällan och åtgärda störningen.

Tillsammans med Swemets ärendesystem "Navet" och instrumentet MFA500 får användaren en plattform för att hantera ärenden och samtidigt få en överblick var åtgärder sätts in, både vad gäller personella resurser, i vilket skede åtgärder befinner sig och ger ett rapportunderlag till beställaren. Navet används bland annat av E.ON och Vattenfall i Sverige sedan många år för att de ska ha kontroll på deras ärenden gällande störningar på elnätet.

Störningar på elnätet påverkar prestandan i alla insamlingssystem och det nya instrumentet och plattformen realiserar Swemets expertis kring vilka de vanliga störkällorna på elnätet är, hur deras störningsmönster ser ut och hur man åtgärdar dem på bästa sätt.

Linköping 2016-03-08

För mer information:
Jan Axelsson, VD Swemet
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

Filer för nedladdning
2016-03-30

Aktieägarna i Swemet AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping. I händelse av stort deltagande kommer ny lokal att aviseras.

2016-03-18

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") har i samband med Bolagets återkommande MFA-dag gjort en leverans av två instrument till det franska energibolaget ERDF som är värdens största energibolag. ERDF var inbjudna som föreläsare till årets MFA-dag där bolaget berättade om deras satsningar på G3-PLC och investeringar på fem miljarder euro som är avsedda till installationen av 3,4 miljoner smarta elmätare med G3-PLC under 2016.

2016-03-15

Swemet AB ("Swemet eller "Bolaget") presenterar på NGM Live idag den 15 mars klockan 11:40. Fokus på presentationen kommer att vara "Smarta system som möter framtidens krav" och talare kommer att vara Bolagets styrelseordförande Jan Axelsson. 

2016-03-08

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") lanserar det nya instrumentet MFA500 anpassad för världsstandarden FCC avseende elnätskommunikation. 

2016-02-26

JULI-DECEMBER 2015

  • Intäkterna uppgick till 4,412 MSEK (4,444)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 370 TSEK (-1 432)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1 785 TSEK (-1 124)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,12)

JANUARI-DECEMBER 2015

  • Intäkterna uppgick till 10,379 MSEK (9,935)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 257 TSEK (-1 685)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2 075 TSEK (-1 934)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,21)
2016-01-26

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") har utsett Bengt-Ove Blomkvist som ny CFO på deltid. Bengt- Ove kommer med sin gedigna ekonomibakgrund att bidra till Swemets värdetillväxt.

2016-01-12

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") tecknar nytt distributionsavtal med Connode AB ("Connode") avseende radiobaserad kommunikationslösning. Samarbetet öppnar upp större möjligheter att nå den kommersiella marknaden såsom fastigheter och industri såväl som energibolagsmarknaden både i Sverige och Europa. Därmed beräknas avtalet vara positivt för Swemets omsättning såväl som rörelseresultat.

2016-01-11

Styrelseordföranden i Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har av personliga skäl valt att avgå ur styrelsen. Johan Ryding tillträdde som ordförande 2006 och Bolaget tackar för hans insatser i styrelsen.

<<
1
...
12
13
14
15
16
>>