Nyheter

SWEMET INLEDER SAMARBETE MED GWF MESSSYSTEME AG

Swemet inleder samarbete med GWF MessSysteme AG inom ett för bolaget nytt område för flödesmätare av kall- som varmvatten. Genom samarbetet blir Swemet en totalleverantör för alla typer av flödesmätare.

Swemet inleder samarbete med GWF MessSysteme AG, ett anrikt schweiziskt bolag. GWF har ett produktprogram som täcker alla typer av flödesmätare för kall- och varmvatten.

Samarbetet innebär att Swemet kan erbjuda GWFs produktutbud till kunder i Sverige och utomlands. Genom samarbetet kan Swemet leverera alla typer av flödesmätare och kan därmed erbjuda marknaden ett komplett program för undermätningsprojekt också för bostadsrättsföreningar och liknande aktörer. Swemets breda kompetens avseende mätteknik, fjärravläsning och främst felavhjälpning skapar förutsättningar för att bolaget nu blir en totalleverantör för kunderna.

Bolaget ser positivt på samarbetet med GWF och dess framtida möjligheter, det är dock i dagsläget för tidigt att försöka uppskatta framtida marknadsstorlek och intjäningspotential för Swemet mot bakgrund av samarbetet.

Idag finns det ca 1 miljon bostadsrätter och ca 1,4 miljoner hyresrätter. Bostadsrätterna är samlade under mer än 25 000 bostadsrättsföreningar. Det finns starka ekonomiska skäl till att köpa el gemensamt och spara pengar på de fasta avgifterna till energibolagen. Nya EU-direktiv för energihushållning innebär att även kall- och varmvatten ska mätas på sikt i alla lägenheter.

För mer information,

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: anders@sagadin.com

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.
www.swemet.se

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, info@eminova.se, är Bolagets Mentor.

Om GWF MessSysteme AG

GWF MessSysteme AG är det ledande företaget för flödesmätning och förbrukningsdatainsamling av gas, vatten, el och värme. GWF erbjuder marknaden systemlösningar för insamling, kommunikation och hantering av mätdata. GWF är ett schweiziskt familjeägt företag med över 240 anställda och en framgångssaga som sträcker sig över 120 år och är en innovativ partner för mätsystem och mätardatahantering.
https://gwf.ch/en/

Filer för nedladdning

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.