Nyheter

Swemet AB (publ), senarelägger publicering av årsredovisningen till den 22 maj . 2023 års ordinarie bolagsstämman kvarstår till den 12 juni.

Årsredovisningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida måndagen den 22 maj mot tidigare meddelad tid, 15 maj 2023.

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Idögatan 38, 58278 Linköping, måndagen den 12 juni, kl. 11.00.

För mer information, 

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se 

Om Swemet 

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.  www.swemet.se.  

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Aqurat Fondkommission AB, tel: +46 8 684 05 800, info@aqurat.se, är Bolagets Mentor.

Filer för nedladdning

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.