Nyheter

Swemet AB (publ), har beslutat att senarelägga 2023 års ordinarie bolagsstämman till den 1 2 juni. Årsbokslutet kommer att offentliggöras senast den 15 maj

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, måndagen den 12 juni, kl. 14.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var den 2 juni 2023.

Årsredovisningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida senast måndagen den 15 maj mot tidigare meddelad tid, den 2 maj 2023.

Sen start av revisionen är skälet till förseningen.

För mer information,

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se 

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.

www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Aqurat Fondkommission AB, tel: +46 8 684 05 800, info@aqurat.se, är Bolagets Mentor.

Filer för nedladdning

LET'S WORK TOGETHER

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.