Nyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SWEMET AKTIEBOLAG DEN 11 JANUARI 2023

Vid extra bolagsstämman i Swemet Aktiebolag idag beslutades följande

Beslutades att Hans-Göran Andersson väljs till styrelseledamot för tiden till nästa ordinarie årsstämma som ersättare för Andreas Rydbäck som avsagt sig sitt uppdrag.

För mer information,

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se 

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.

www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, info@eminova.se, är Bolagets Mentor

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.