Nyheter

Hans-Göran Andersson är ny styrelseledamot till Swemet AB samtidigt som Andreas Rydebäck avgår på egen begäran

Andreas Rydbäck lämnar styrelsen per omgående. Hans-Göran Andersson ansluter till styrelsen snarast möjligt. Swemet AB kallar till extra bolagsstämma för att välja in Hans-Göran till Styrelsen.

Hans-Göran Andersson, 68år.

Sedan civilekonomexamen 1976 i Lund arbetat med ekonomistyrning, redovisning och rapportering i olika befattningar som controller och ekonomichef.  Uppdragen skiftat mellan nationella och internationella bolag i olika jurisdiktioner med varierande regelverk avseende redovisning och rapportering. Uppdragen inkluderat två utlandsbefattningar i Belgien och Dubai.

Längre anställningar

2008 - 2013 Controller på servicebolag i Dubai, Förenade Arabemiraten. Bolaget ansvarade för redovisning o rapportering till lokala myndigheter och styrelserna för ett flertal lokala bolag finansierade av skandinaviska fonder med avsikt att investera i olika bolag med tillgångar eller rättigheter i mineral- och naturresesurser.

1998 - 2005 Controller på Lingfield AB, kapitalförvaltning av större privat förmögenhet, utländska investeringar i fastigheter, hotell och IT . Ansvarade för rapportering och för moderbolagets koncernredovisningen.

För mer information,

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: anders@sagadin.com

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.
www.swemet.se

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, info@eminova.se, är Bolagets Mentor.

Filer för nedladdning

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.