Nyheter

Förväntande uppföljningsorder leverans hösten 2022 värde 17 MSEK

Swemet har erhållit förväntade uppföljningsorder till ett värde av 17 MSEK för leveranser under hösten 2022.

Till våra kunder som är del i löpande nyanskaffning av elmätare räknas Mariehamns Energi AB, Sala Energi AB, Växjö Energi Elnät AB, Brittedals Elnät Ek. och Sandhult-Sandared Elektriska Ek

Swemet har vidare levererat elmätare till ett värde av 10 MSEK till samma kunder under våren.

Jan Axelsson VD Swemet; "Ökade leveranstider på komponenter mm gör att våra kunder uppmanas till att vara ute i god tid med uppföljningsorders. Fraktsituationen är fortsatt ansträngd. Swemet har klarat leveranserna i tid och leveransvolymer är i paritet med bolagets förväntningar."

För mer information,

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: anders@sagadin.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2022 kl. 09:00.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.

www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, info@eminova.se, är Bolagets Mentor.

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.