Nyheter

Delårsrapport för Swemet januari - juni 2015

Första halvåret 2015

 • Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 83 TSEK (-288).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -289 TSEK (-810).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,09).

Väsentliga händelser under första halvåret

 • Tre nya systemorders under perioden.
 • En större order av handinstrument tecknad.
 • Förhandlingar pågår med flera större nätägare i Europa om handinstrument och utbildning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nyemission genomförd som tillfört bolaget 7,47 MSEK i kapital och 2,47 MSEK i likviditet.
 • Swemet sjösätter ny förvärvsstrategi.

Lönsamhetsförstärkning
En lönsamhetsförstärkning under första halvåret har skett. Till stor del beror det på att vi levererat våra handinstrument och utbildning på exportmarknaden. En trend som vi bedömer håller i sig vartefter större nätbolag påbörjar sina utrullningar i Europa.

Omsättningen har stigit marginellt. Omsättningen kommer att öka när leveranser av elmätare kommer igång senare i projekten.

Generellt arbetar vi för att höja marginalerna på våra viktigaste produkter.

MFA400 och våra metoder för felsökning etablerar sig som standard i Europa
Swemets position som ledande leverantör av instrument och metoder för felsökning i elnätskommunicerande system blir allt mer erkänd. Swemet förhandlar med flera större nätbolag i Europa som har stora nät och därmed behov av många instrument.

Fler systemorder
Swemet har erhållit tre systemorder under våren som sammanlagt omsätter 1,3 MSEK initialt men kommer att generera en mer långsiktig omsättningsökning. Sammanlagt har kunderna ett behov av 52 000 mätare tillsammans.

För fullständig rapport, vänligen se bifogad fil för rapporten i sin helhet.

Linköping 2015-08-28

För mer information:
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseledamot
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: anders@sagadin.se

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

2016-01-11

Styrelseordföranden i Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har av personliga skäl valt att avgå ur styrelsen. Johan Ryding tillträdde som ordförande 2006 och Bolaget tackar för hans insatser i styrelsen.

2015-11-27

Swemet genomför leverans till Dubai Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") har genomfört sin första leverans av frekvensanalysverktyget MFA400 till Dubai, där energibolaget DEWA har påbörjat installation av G3-mätare. Den totala affären, inklusive produkter och tjänster vid leveransen, uppskattas generera cirka 0,5 MSEK.

2015-11-09

Swemet lanserar mjukvaran MFA Viewer 2.5 Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") lanserar en ny mjukvara, MFA Viewer 2.5, till sitt mätinstrument MFA400. Lanseringen av mjukvaran underlättar projektet med att byta samtliga elmätare i Europa då starka verktyg med modern grafik och flera nya funktioner behövs då det stödjer energibolagens fältarbete.

2015-10-28

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") är sedan 2012 agent och återförsäljare av Sagemcom Energy & Telecom SAS ("Sagemcom"):s smarta elmätarprogram i Sverige. Bolaget har även rätt att sälja Sagemcoms mätarsystem i Europa till enskilda kunder. Partnerskapet struktureras enligt att när kunder kräver garantier för större orders genomförande förmedlar Swemet kunden till Sagemcom och intar rollen som agent varvid intäkten genereras genom en form av anvisningsprovision. I normalfallet, vid hanterbara ordervolymer, är Swemet direkt en återförsäljare men i linje med EU-lagstiftning finns ingen exklusivitet inom ramen för partnerskapet.

2015-10-23

Swemet AB:s ("Swemet" eller "Bolaget") partner Sagemcom har genomfört första kundleveranserna av nya generationens elmätare med kommunikationsteknik i G3-PLC-teknologi. För Swemet betyder det att Bolaget inom kort börjar leverera nya mätare och system till sina befintliga kunder.

2015-10-12

Swemet lanserar nya effektiva produkter Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") lanserar ett nytt instrument inom programmet för produkter och tjänster för störningsanalys. Införandet rimmar väl med den ökade efterfrågan på fältmässiga verktyg för att effektivt kunna hantera och analysera kommunikationsproblem i fält. Instrumentet underlättar och påskyndar "cleanup-verksamheten" och ökar därmed möjligheten att nå uppställda leveranskrav och tidsmässiga mål signifikant.

2015-09-04

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") har inlett samarbete med Siemens AG i Schweiz gällande analysinstrument och utbildning i PLC Troubleshooting. Siemens är en av de större leverantörerna av elmätarsystem baserat på elnätskommunikation i Europa. Först ut är Elektrizitätswerk Jona- Rapperswil AG och utbildningen kommer äga rum under vecka 37 i Schweiz.

2015-08-28

Första halvåret 2015

 • Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 83 TSEK (-288).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -289 TSEK (-810).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,09).
<<
1
...
16
17
18
19
>>