Nyheter

2017-09-18
Regulatorisk

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit en ny order till en kund som tidigare fått leverans av ett pilotsystem. Leverans kommer att ske omgående. Kunden har totalt behov av mer än 25 tusen mätare i sitt system.

2017-09-14
Regulatorisk

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit två nya orders avseende uppstart av pilotområden för test av ZTEs elnätskommunikationssystem. Ordervärdet är ca 300000SEK. Installationerna sker under Q3.

2017-09-06
Regulatorisk

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har accepterat Anders Sagadins begäran om att lämna styrelsen. Anders frånträdde styrelsen den 29 augusti 2017.

2017-08-25
Regulatorisk

1 januari - 30 juni 2017

  • Nettoomsättningen ökade till 6568 (4865) TSEK
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1869 (-1048) TSEK
  • Periodens resultat uppgick till -2925 (-2139) TSEK
  • Resultat per aktie -0,19 (-0,17) SEK
2017-06-14
Regulatorisk

Slutligt beslut om funktionskrav på elmätare som gäller för alla nätbolag i Sverige kommer i oktober 2017. Statuerade krav ska vara uppfyllda av samtliga bolag senast 1 januari 2025. Det innebär att fem miljoner elmätare i Sverige kommer att bytas innan slutdatum. Alla aktörer har sju år på sig för bytet av mätare. Marknaden förväntas möta ett stort antal upphandlingar och direktupphandlingar från och med i höst.

2017-06-07
Regulatorisk

ESKOM är det största energibolaget i Sydafrika. Med anledningen av att ESKOM nu kommer montera smarta mätare till deras 5 miljoner kunder vill de försäkra sig om att de har de bästa förutsättningarna för att lyckas och har därför beställt PLC utbildning av Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") i slutet av juni 2017. PLC utbildningen kommer ske i fält i området kring Johannesburg. ESKOM har Landis+Gyrs PLC mätare för elnätskommunikation, av både gamla tekniken, S-FSK och G3, den nya generationen, men kommer på sikt köpa mätare från flera olika leverantörer. ESKOM nätområde är i stora delar av hela Sydafrika.

2017-05-04
Regulatorisk

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har sålt utbildning och instrument till Gibraltar Electricity Authority. Nätbolaget har totalt 22 000 elnätskunder med elmätare. Bolaget inledde 2016 utbyte till G3- PLC mätare och system från Elster. Genom att anlita Swemet har kunden byggt på sin kompetens och kunskap inom teknik för elnätskommunikation.

2017-05-04
Regulatorisk

Med referens till pressmeddelande den 2 januari 2017, 7 december 2016 och 1 december 2016 har Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") erhållit en order om 15 MSEK från Sala-Heby Energi AB ("SHE") genom upphandling som överklagats.

<<
1
...
7
8
9
10
11
>>