Nyheter

2016-12-01
Regulatorisk

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") tecknar avtal med Sala-Heby Energi Elnät AB ("SHE") avseende utbyte av SHEs samtliga elmätare under kommande fyra år med start i december 2016. Ordern uppgår till 15 MSEK och innebär att Swemet skall leverera elmätare, data-koncentrationer och system till SHE. SHE blir därmed den första kund som efter utvärdering av Swemets AMR-system (Automatic Meter Reading) väljer att byta ut samtliga elmätare. Utöver avtalet tillkommer konsultationer och projektkostnader för SHE.

2016-11-18
Regulatorisk

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") erhåller order om cirka 1 MSEK avseende installation av mätare och system. Via ordern tecknar tre nya nätbolag avtal om att djupare utvärdera Swemets system för smarta elmätare.

2016-10-13
Regulatorisk

I den avslutade spridningsemissionen i Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget"), för vilken teckningsperioden löpte mellan 26 september - 10 oktober 2016, inkom teckningar om 4 500 310 B-aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 176 procent.

2016-09-20
Regulatorisk

Informationsmemorandum avseende nyemission av aktier i Swemet Aktiebolag ("Swemet") offentliggörs härmed och finns tillgängligt på Swemets webbplats, www.swemet.se.

2016-09-20
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma i Swemet AB tisdagen den 20 september 2016 fattades beslut att genomföra nyemission av B-aktier riktad till allmänheten i enlighet med styrelsens förslag.

För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman och det fullständiga förslaget, vilka finns tillgängliga på bolaget hemsida www.swemet.se.

2016-09-16
Regulatorisk

SWEMET har idag tecknat ett distributörsavtal med ZTE för nya generationens Smarta elmätare. Avtalet innebär att SWEMET därmed kan erbjuda en helhetslösning med ledande teknologi för energibolagen i deras migrering till nya generationens Smart Meter och Smart Grid.

2016-09-02
Regulatorisk

Styrelsen för Swemet AB har beslutat kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 20 september 2016 med förslag till beslut om nyemission riktad till allmänheten. Syftet med nyemissionen är att öka spridningen av bolagets aktier samt att tillföra bolaget kapital. 

2016-08-26
Regulatorisk

1 januari- 30 juni 2016 

  • Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK 
  • Rörelseresultatet uppgick till -2004 (44) TSEK
  • Periodens resultat -2139 (-289) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till (SEK) -0,17 (-0,03)
<<
1
...
12
13
14