Nyheter

Swemet utbildar personal hos Energie Steiermark i Österrike

I Österrike arbetar Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") intensivt med att etablera sig inför de omfattande mätarprojekt som kommer att starta det/de närmaste åren. Swemet kan genom kurser och utbildning erbjuda större förståelse för hur elnätskommunikation fungerar och hur systemoptimering görs på bästa sätt. Större praktisk och teoretisk erfarenhet från fältet är av största betydelse för att kunna rulla ut och underhålla insamlingssystem med smarta el-mätare. Energibolaget Energie Steiermark ("E-Steiermark") i Graz har med detta syfte upphandlat utbildning av Swemet för drygt 120 000 SEK. Med utbildningen kommer E-Steiermark själva ett steg närmare möjligheten att kunna optimera prestandan i sitt insamlingssystem.

- Har man rätt kunskap från början, innan de stora mätarprojekten drar igång, behöver energibolagen i Österrike inte göra samma misstag som gjordes i Sverige. Det blir signifikant mycket enklare om rätt saker görs från början, kommenterar Andreas Rydbäck, support- och servicechef på Swemet.

E-Steiermark är en av de största produkt- och tjänsteleverantörerna i Österrike när det gäller el, vatten, värme, gas och telefoni med fokus på energieffektivitet och innovativa tjänster. Hos E- Steiermark servar 1 700 erfarna och kompetenta medarbetare cirka 600 000 kunder inom landet och internationellt. E-Steiermarks produktion bygger uteslutande på förnybar energi från vatten, vind, sol och biomassa. Den totala försäljningen under 2014 uppgick till cirka 1 370 MEUR och företaget är majoritetsägt av delstaten Steiermark.

För Swemet innebär projektet en bekräftelse på att Bolaget på allvar börjar få ett fotfäste i den Österrikiska marknaden förutom den försäljning av handinstrument som redan skett. Swemets strategi är att erbjuda kunskap och erfarenhet till potentiella kunder och därefter kunna vara med som delleverantör när de stora systemleveranserna startar.

Linköping 2015-06-11

För mer information:
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseledamot
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: anders@sagadin.se

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.

Filer för nedladdning
2015-06-18

Styrelsen i Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen av aktier ("Erbjudandet") med anledning av det informationsflöde som genom pressmeddelanden delgivits marknaden under teckningsperioden.

2015-05-27

Styrelsen i Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har den 27 maj 2015 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 2 april 2015, att genomföra en nyemission av aktier ("Erbjudandet") riktad till allmänheten i syfte att sprida aktieägandet i Bolaget. Emissionen omfattar maximalt 4 888 889 aktier som erbjuds till kursen 2,25 SEK per aktie. Sammantaget väntas Emissionen inbringa 11,0 MSEK före transaktionskostnader vid full teckning. Bolagets aktie avses att listas på NGM Nordic MTF ("Nordic MTF") med planerad första handelsdag den 7 juli 2015.

<<
1
...
14
15
16