Nyheter

Swemet utbildar personal hos Energie Steiermark i Österrike

I Österrike arbetar Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") intensivt med att etablera sig inför de omfattande mätarprojekt som kommer att starta det/de närmaste åren. Swemet kan genom kurser och utbildning erbjuda större förståelse för hur elnätskommunikation fungerar och hur systemoptimering görs på bästa sätt. Större praktisk och teoretisk erfarenhet från fältet är av största betydelse för att kunna rulla ut och underhålla insamlingssystem med smarta el-mätare. Energibolaget Energie Steiermark ("E-Steiermark") i Graz har med detta syfte upphandlat utbildning av Swemet för drygt 120 000 SEK. Med utbildningen kommer E-Steiermark själva ett steg närmare möjligheten att kunna optimera prestandan i sitt insamlingssystem.

- Har man rätt kunskap från början, innan de stora mätarprojekten drar igång, behöver energibolagen i Österrike inte göra samma misstag som gjordes i Sverige. Det blir signifikant mycket enklare om rätt saker görs från början, kommenterar Andreas Rydbäck, support- och servicechef på Swemet.

E-Steiermark är en av de största produkt- och tjänsteleverantörerna i Österrike när det gäller el, vatten, värme, gas och telefoni med fokus på energieffektivitet och innovativa tjänster. Hos E- Steiermark servar 1 700 erfarna och kompetenta medarbetare cirka 600 000 kunder inom landet och internationellt. E-Steiermarks produktion bygger uteslutande på förnybar energi från vatten, vind, sol och biomassa. Den totala försäljningen under 2014 uppgick till cirka 1 370 MEUR och företaget är majoritetsägt av delstaten Steiermark.

För Swemet innebär projektet en bekräftelse på att Bolaget på allvar börjar få ett fotfäste i den Österrikiska marknaden förutom den försäljning av handinstrument som redan skett. Swemets strategi är att erbjuda kunskap och erfarenhet till potentiella kunder och därefter kunna vara med som delleverantör när de stora systemleveranserna startar.

Linköping 2015-06-11

För mer information:
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseledamot
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: anders@sagadin.se

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.

Filer för nedladdning
2016-02-26

JULI-DECEMBER 2015

  • Intäkterna uppgick till 4,412 MSEK (4,444)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 370 TSEK (-1 432)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1 785 TSEK (-1 124)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,12)

JANUARI-DECEMBER 2015

  • Intäkterna uppgick till 10,379 MSEK (9,935)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 257 TSEK (-1 685)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2 075 TSEK (-1 934)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,21)
2016-01-26

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") har utsett Bengt-Ove Blomkvist som ny CFO på deltid. Bengt- Ove kommer med sin gedigna ekonomibakgrund att bidra till Swemets värdetillväxt.

2016-01-12

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") tecknar nytt distributionsavtal med Connode AB ("Connode") avseende radiobaserad kommunikationslösning. Samarbetet öppnar upp större möjligheter att nå den kommersiella marknaden såsom fastigheter och industri såväl som energibolagsmarknaden både i Sverige och Europa. Därmed beräknas avtalet vara positivt för Swemets omsättning såväl som rörelseresultat.

2016-01-11

Styrelseordföranden i Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har av personliga skäl valt att avgå ur styrelsen. Johan Ryding tillträdde som ordförande 2006 och Bolaget tackar för hans insatser i styrelsen.

2015-11-27

Swemet genomför leverans till Dubai Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") har genomfört sin första leverans av frekvensanalysverktyget MFA400 till Dubai, där energibolaget DEWA har påbörjat installation av G3-mätare. Den totala affären, inklusive produkter och tjänster vid leveransen, uppskattas generera cirka 0,5 MSEK.

2015-11-09

Swemet lanserar mjukvaran MFA Viewer 2.5 Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") lanserar en ny mjukvara, MFA Viewer 2.5, till sitt mätinstrument MFA400. Lanseringen av mjukvaran underlättar projektet med att byta samtliga elmätare i Europa då starka verktyg med modern grafik och flera nya funktioner behövs då det stödjer energibolagens fältarbete.

2015-10-28

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") är sedan 2012 agent och återförsäljare av Sagemcom Energy & Telecom SAS ("Sagemcom"):s smarta elmätarprogram i Sverige. Bolaget har även rätt att sälja Sagemcoms mätarsystem i Europa till enskilda kunder. Partnerskapet struktureras enligt att när kunder kräver garantier för större orders genomförande förmedlar Swemet kunden till Sagemcom och intar rollen som agent varvid intäkten genereras genom en form av anvisningsprovision. I normalfallet, vid hanterbara ordervolymer, är Swemet direkt en återförsäljare men i linje med EU-lagstiftning finns ingen exklusivitet inom ramen för partnerskapet.

2015-10-23

Swemet AB:s ("Swemet" eller "Bolaget") partner Sagemcom har genomfört första kundleveranserna av nya generationens elmätare med kommunikationsteknik i G3-PLC-teknologi. För Swemet betyder det att Bolaget inom kort börjar leverera nya mätare och system till sina befintliga kunder.

<<
1
...
14
15
16
17
18
>>