Nyheter

Swemet tecknar nytt distributionsavtal med ledande leverantör av trådlösa kommunikationsutrustningar

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") tecknar nytt distributionsavtal med Connode AB ("Connode") avseende radiobaserad kommunikationslösning. Samarbetet öppnar upp större möjligheter att nå den kommersiella marknaden såsom fastigheter och industri såväl som energibolagsmarknaden både i Sverige och Europa. Därmed beräknas avtalet vara positivt för Swemets omsättning såväl som rörelseresultat.

Avtalet öppnar upp en ny del av marknaden för Bolaget och är ett viktigt steg i ambitionen att utöka Swemets produktutbud. Connodes systemlösning för AMR (Automatic Meter Reading) bygger på ett automatiskt, redundant och självreglerande radiobaserat mesh-nätverk med inbyggd säkerhet och finns idag i drift hos ett stort antal energidistributörer.

- Genom samarbetet med Connode får Swemet ett heltäckande koncept som svarar mot marknadens krav. I vårt produktutbud kan vi nu överrida den polarisering som uppstått i marknad mellan PLC och radiokommunikation. Det gäller både elnätsbolag och kommersiella aktörer, säger Jan Axelsson, VD på Swemet.

Den nuvarande produktgenerationen är helt baserad på öppna standarder som IP v6 (6LoWPAN, IEEE 802.15.4 etc.) och ger en mycket flexibel och kostnadseffektiv kommunikations infrastruktur som kan användas för ett flertal applikationer. Produkterna stöder också andra användningsområden inom Smart Metering och Smart Grid. Systemet har även en hög skalbarhet och en krypterad kommunikationslösning som inte har någon påverkan på befintlig infrastruktur.

- Den svenska marknaden för smarta elmätare håller på att ta fart igen och vi ser stor potential i detta samarbete, genom Swemets erfarenhet och höga marknadsnärvaro, säger Michael Westberg, Vice Vd och Försäljningschef på Connode.

Connode AB, med huvudkontor i Stockholm, är en ledande leverantör av trådlösa kommunikationsutrustningar inom Internet of Things. Connode's nuvarande generation produkter, Connode 4, är helt baserad på IPv6 och resultatet av tio års utrullning av storskaliga trådlösa mesh-nätverk inom framför allt AMR. Sedan 2006 har elnätsbolag och teleoperatörer implementerat produkter baserade på Connode-teknologi i storskaliga projekt i Europa, Mellanöstern och Asien. Connode är en "Key Supplier" av mesh-teknik till världens största Smart Metering program, UK SMIP i Storbritannien, samt strategisk leverantör till Indiens största energibolag - Reliance Energy. Mer information: www.connode.com

Linköping 2016-01-12

För mer information:
Jan Axelsson, VD Swemet
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Michael Westberg, Vice VD och Försäljningschef, Connode
Telefon: +46 73 335 20 60
E-post: michael.westberg@connode.com

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

Filer för nedladdning
2016-03-30

Aktieägarna i Swemet AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping. I händelse av stort deltagande kommer ny lokal att aviseras.

2016-03-18

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") har i samband med Bolagets återkommande MFA-dag gjort en leverans av två instrument till det franska energibolaget ERDF som är värdens största energibolag. ERDF var inbjudna som föreläsare till årets MFA-dag där bolaget berättade om deras satsningar på G3-PLC och investeringar på fem miljarder euro som är avsedda till installationen av 3,4 miljoner smarta elmätare med G3-PLC under 2016.

2016-03-15

Swemet AB ("Swemet eller "Bolaget") presenterar på NGM Live idag den 15 mars klockan 11:40. Fokus på presentationen kommer att vara "Smarta system som möter framtidens krav" och talare kommer att vara Bolagets styrelseordförande Jan Axelsson. 

2016-03-08

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") lanserar det nya instrumentet MFA500 anpassad för världsstandarden FCC avseende elnätskommunikation. 

2016-02-26

JULI-DECEMBER 2015

  • Intäkterna uppgick till 4,412 MSEK (4,444)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 370 TSEK (-1 432)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1 785 TSEK (-1 124)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,12)

JANUARI-DECEMBER 2015

  • Intäkterna uppgick till 10,379 MSEK (9,935)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 257 TSEK (-1 685)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2 075 TSEK (-1 934)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,21)
2016-01-26

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") har utsett Bengt-Ove Blomkvist som ny CFO på deltid. Bengt- Ove kommer med sin gedigna ekonomibakgrund att bidra till Swemets värdetillväxt.

2016-01-12

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") tecknar nytt distributionsavtal med Connode AB ("Connode") avseende radiobaserad kommunikationslösning. Samarbetet öppnar upp större möjligheter att nå den kommersiella marknaden såsom fastigheter och industri såväl som energibolagsmarknaden både i Sverige och Europa. Därmed beräknas avtalet vara positivt för Swemets omsättning såväl som rörelseresultat.

2016-01-11

Styrelseordföranden i Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har av personliga skäl valt att avgå ur styrelsen. Johan Ryding tillträdde som ordförande 2006 och Bolaget tackar för hans insatser i styrelsen.

<<
1
...
12
13
14
15
16
>>