Nyheter

Swemet har tecknat distributörsavtal med ZTE Sweden AB för Smarta Elmätare

SWEMET har idag tecknat ett distributörsavtal med ZTE för nya generationens Smarta elmätare. Avtalet innebär att SWEMET därmed kan erbjuda en helhetslösning med ledande teknologi för energibolagen i deras migrering till nya generationens Smart Meter och Smart Grid.

ZTE, ett globalt börsnoterat företag, är sedan en lång tid ett av världens största leverantörer för telekom- och IT-branschen med en omfattande produktportfölj.

Thomas Granström, vVD, ZTE Sweden AB
- Strategin för vårt företag är att ytterligare växa i branscher som energi, transport, e-hälsa och smarta städer. För den svenska marknaden etablerar vi nu ett samarbete med SWEMET, där vår målsättning är att nå en betydande marknadsandel för den nya generationen av Smarta elmätarsystem. Vi är mycket glada över avtalet med Swemet och vi kommer tillsammans jobba med att snabbt introducera och etablera referenser på den svenska marknaden.

- Vi inom Swemet ser avtalet som ett erkännande för både vårt tekniska kunnande och vår marknadspenetration. ZTEs produktplattform är komplett och erbjuder många teknologier så som G3-PLC, vilket vi jobbat med och marknadsfört en längre tid. Till det kommer flera kommunikationskoncept som kan användas lokalt som RF-LoRa, RF-Mesh, 2G, 3G, 4G och TCP/IP. Det ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder möjlighet att välja den optimala kommunikationslösningen till mätare och multipunkter. Swemet kan nu erbjuda energibolagen en total lösning från fördelningsstationsmätning till 1- fas respektive 3-fasmätare inom Smart Grid och Smart Metering, Jan Axelsson, VD Swemet AB.

För mer information:

För ZTE Sweden AB;
Thomas Granström, vVD
Telefon: +46 73 524 14 06
E-post: Thomas.granstrom@zte.com.cn

För Swemet AB;
Jan Axelsson, Vd Swemet
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Denna information är sådan information som Swemet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2016 kl. 09:30 CET.

Om ZTE Corporation
ZTE Corporation är en ledande global leverantör av telekommunikationsutrustning och nätverkslösningar. Grundat 1985, ZTE är noterat på både Hong Kong och Shenzhen börserna. ZTE har ett av branschens mest omfattande sortiment och end-to-end-lösningar, som täcker alla sektorer i inom kommunikation, smart phones, wireless, bredbandsmodem&accesspunkter, tjänsteplattformar, energi, terminaler och professionella tjänster. ZTE levererar innovativ teknik till kunder i mer än 140 länder och sysselsätter över 30.000 anställda inom forskning och utveckling. ZTE omsatte mer än 100 miljarder SEK år 2015. Tio procent av företagets årliga intäkter återinvesteras i FoU. Framöver kommer ZTE fortsätta att driva utvecklingen av den globala kommunikations- branschen och utvecklingen av Smart City lösningar globalt.
www.zte.com.cn

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

Filer för nedladdning
2016-10-13
Regulatorisk

I den avslutade spridningsemissionen i Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget"), för vilken teckningsperioden löpte mellan 26 september - 10 oktober 2016, inkom teckningar om 4 500 310 B-aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 176 procent.

2016-09-20
Regulatorisk

Informationsmemorandum avseende nyemission av aktier i Swemet Aktiebolag ("Swemet") offentliggörs härmed och finns tillgängligt på Swemets webbplats, www.swemet.se.

2016-09-20
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma i Swemet AB tisdagen den 20 september 2016 fattades beslut att genomföra nyemission av B-aktier riktad till allmänheten i enlighet med styrelsens förslag.

För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman och det fullständiga förslaget, vilka finns tillgängliga på bolaget hemsida www.swemet.se.

2016-09-16
Regulatorisk

SWEMET har idag tecknat ett distributörsavtal med ZTE för nya generationens Smarta elmätare. Avtalet innebär att SWEMET därmed kan erbjuda en helhetslösning med ledande teknologi för energibolagen i deras migrering till nya generationens Smart Meter och Smart Grid.

2016-09-02
Regulatorisk

Styrelsen för Swemet AB har beslutat kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 20 september 2016 med förslag till beslut om nyemission riktad till allmänheten. Syftet med nyemissionen är att öka spridningen av bolagets aktier samt att tillföra bolaget kapital. 

2016-08-26
Regulatorisk

1 januari- 30 juni 2016 

  • Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK 
  • Rörelseresultatet uppgick till -2004 (44) TSEK
  • Periodens resultat -2139 (-289) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till (SEK) -0,17 (-0,03)
<<
1
...
9
10
11