Nyheter

Swemet får order av ett stort svenskt telekombolag om 0,6 MSEK

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit en order om cirka 0,6 MSEK ifrån ett stort svenskt telekombolag ("Telekombolaget"). Ordern beträffar handinstrumentet MFA400 som Telekombolaget använt i Estland sedan år 2012 i samband med uppdrag gällande tjänster till smarta energinätverk. Föreliggande order avses att användas vid Telekombolagets fältarbete vid en tjänsteleverans till en stor tysk energikoncern.

Swemets handinstrument och metoder får med tiden större uppmärksamhet och bredare kännedom bland viktiga nätbolag i Europa som rullar ut system med elnätskommunikation. Med ordern befäster Swemet sin position som ledande i teknik och metoder för felavhjälpning vid fältarbete.

- Vi ser med tillfredsställelse att allt fler nätbolag vänder sig till oss för att ta del av Swemets erfarenheter och metoder, där handinstrumentet får anses vara nyckelverktyget. Metoderna erbjuds till kunder genom utbildning och praktisk tillämpning i fält, vilket är en tjänst som efterfrågas alltmer ute i Europa i takt med att utrullningarna tar fart, kommenterar Swemets VD Jan Axelsson.

Telekombolagets tjänsteleverans bistår stora energibolag att bli mer effektiva i sin verksamhet. Lösningen är omfattande och innefattar bland annat driftstjänster, konsultstöd och tjänster för systemintegration samt avläsning, kontroll och hantering av mätare i systemet, Service Level Agreement (SLA) management, service på fältet samt driftcentral. Den berörda tyska energikoncernen är pionjärer inom utvecklingen av smarta energinätverk och har kapacitet att hantera stora datamängder vilket genererar en rad fördelar mot kunderna.

- Det är självklart roligt för oss på Swemet att vi kan tillföra ett så stort telekombolag något som handlar om kommunikationsteknik!, avslutar Swemets VD Jan Axelsson.

Linköping 2015-06-15

För mer information:
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseledamot
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: anders@sagadin.se

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se. Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.

Filer för nedladdning
2015-06-18

Styrelsen i Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen av aktier ("Erbjudandet") med anledning av det informationsflöde som genom pressmeddelanden delgivits marknaden under teckningsperioden.

2015-05-27

Styrelsen i Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har den 27 maj 2015 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 2 april 2015, att genomföra en nyemission av aktier ("Erbjudandet") riktad till allmänheten i syfte att sprida aktieägandet i Bolaget. Emissionen omfattar maximalt 4 888 889 aktier som erbjuds till kursen 2,25 SEK per aktie. Sammantaget väntas Emissionen inbringa 11,0 MSEK före transaktionskostnader vid full teckning. Bolagets aktie avses att listas på NGM Nordic MTF ("Nordic MTF") med planerad första handelsdag den 7 juli 2015.

<<
1
...
14
15
16