Nyheter

Nytt samarbetsavtal mellan Swemet AB och Vixor & Co AB gällande ny marknad som beräknas ge 5-10 MSEK

Den nya marknaden avser radiobaserad infrastruktur främst riktad mot kommunala bolag. Nya regelverk och myndighetsrekommendationer gällande informationssäkerhet för samhällskritisk verksamhet styr marknaden mot egen infrastruktur. Kommunikationslösningarna skall därför ske i egna och avskilda nät som inte är uppkopplade mot internet.

Egen radiobaserad infrastruktur är lätt att installera och ger en tillförlitlig och snabb kommunikation till bolagens samtliga El- och VA-stationer. Ett fullgott alternativ till fiberförläggning.

Swemet har etablerade kanaler till målgruppen kommunala teknikbolag, tillsammans med Vixor blir vi en slagkraftig kombination som kan erbjuda nyckelfärdiga anläggningar till kunderna.

För Swemets del förväntas det ge en omsättningsökning på 5-10 MSEK årligen.

Om Vixor:

Vixor & Co AB är ett produkt- och tjänsteföretag som bygger säkra kommunikationsnät till samhällsviktiga verksamheter, t ex VA-avdelningar och energibolag. Vårt säkerhetstänk handlar om att kunderna ska äga sin egen infrastruktur och nätet ska dessutom vara totalt avskilt från internet. Vårt sätt att bygga säkra nät lever upp till de myndighetskrav som ställs av bl a Livsmedelsverket, FRA, FOI och MSB.

Linköping 2021-06-14

För mer information,

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Vixor & Co AB
Ulf Petersson, VD
Telefon: +46 70 521 47 85
E-post: ulf.petersson@vixor.com

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2021 kl. 15:00 CET.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.

www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, info@eminova.se, är Bolagets Mentor.

Filer för nedladdning
2021-12-15

Detta PM är en korrigering till det PM som offentliggjordes idag kl 11.00. Detta PM innehåller ett förtydligande gällande när den nya ordern från Växjö Energi Elnät beräknas levereras och intäksföras, vad ordern avser samt kort om kundrelationen under 2022.

2021-09-14
Regulatorisk

Den 27 augusti 2021 offentliggjorde Swemet delårsrapporten för perioden januari-juni 2021. Swemet offentliggör idag en korrigerad version med nedan ändringar och förtydliganden jämfört med den version som offentliggjordes den 27 augusti 2021. Den korrigerade delårsrapporten bifogas i sin helhet.

2021-08-27
Regulatorisk

1 januari - 30 juni 2021

  • Intäkterna ökade till 17 287 (15 161)TSEK. En ökning med 14%.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 2 061 (1 751) TSEK. En ökning med 17%.
  • Periodens resultat uppgick till 1 715 (604) TSEK. En ökning med 283%.
  • Resultat per aktie 0,11 (0,04) SEK
<<
1
2
3
...
19
>>