Nyheter

Leverans till Sala Heby Elnät AB till sammanlagt värde av 2,5MSEK

I april levereras mätare till Sala Heby Elnät AB.

Med innevarande ordrar kommer Swemet att ha levererat mätare för sammanlagt 9MSEK(1,2) under första halvåret 2020. Tyngdpunkten i leveranser av mätare ligger under hösten 2020 på samma sätt som skedde under 2019. Under hösten räknar vi med tillkommande leveranser i större kvantiteter till nya kunder.

Swemet är ett innovativt bolag som samtidigt verkar som distributör. I det egna produktutbudet har vi kompletterande produkter och mjukvaror som stöd för utrullningar av system och mätare.

Swemet skannar ständigt marknaden efter leverantörer och produkter som är tillämpliga på den svenska marknaden.

Jan Axelsson VD Swemet; "Tajmingen i våra leveranser från Kina har gjort att Swemet är mindre berört av de störningar i produktionen som föreligger i Kina.

Noterbart är att 60% av mätarna som levereras totalt i Sverige är direktimport från Kina och i stort sett resten tillverkas i lågprisländer. Alla mätare baseras på internationella chipkoncept med samma specifikation och kravbild världen över ur metrologisk synpunkt.
För Swemets kunder ligger fokus på system och insamlingsprestanda där nu mätare förväntas leverera både tim- och kvartsvärden på kort tid. Vår främsta målgrupp, de mindre och medelstora elnätsbolagen, behöver partners för att upprätthålla tillgänglighet och prestanda i system och mätare".

För mer information,

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: anders@sagadin.com

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2020 kl. 12:30 CET.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.
www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Aqurat Fondkommision AB, tel: +46 8 684 05 800, info@aqurat.se, är Bolagets Mentor.

Filer för nedladdning
2021-04-16
Regulatorisk

Nu publicerar vi årsredovisningen för 2020 vilken bifogas samt finns för nedladdning på Bolagets hemsida.

2021-03-31
Regulatorisk

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, måndagen den 24 maj, kl. 14.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var den 4 maj 2021.

2021-03-05
Regulatorisk

Delåret juli-december 2020

  • Intäkterna uppgick till 15,0MSEK (21,2)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,6 MSEK (2,7)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,4MSEK (2,1)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (0,14)

Helåret januari- december 2020

  • Intäkterna uppgick till 30,4MSEK (29,8)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3MSEK (4,3)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (2,2)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (0,14)
2021-02-25
Regulatorisk
2020-12-22
Regulatorisk
2020-12-08
Regulatorisk

Swemet AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020 klockan 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

<<
1
2
3
...
18
>>