Nyheter

Första etappordern till Swemet AB från Vixor & Co AB på ca 2,5MSEK

Som tidigare aviserats i pressmeddelande från den 14 juni har Swemet och Vixor inlett ett samarbete om radiobaserade kommunikationslösningar till kommunala bolag.

Ett första projekt är nu klart och omfattar infrastrukturutrustning avseende mikrovågslänkar för att etablera ett basnät. Order är på 2,5MSEK och kommer att levereras under hösten. Flera etappordrar kommer att följa under kommande år men till lägre belopp. I de kommande affärer levereras kommunikationslösningar mellan basstationer och VA-stationer runt om i kommunen.

Jan Axelsson, Vd Swemet, "Vi har stora förhoppningar att det nya regelverket som pekar mot etableringar av egen infrastruktur för att förhindra obehörigt intrång i näten ska generera ett flertal ordrar. Det uppmuntras även från myndighetshåll vilka bidrar på olika sätt för att etablera nya infrastrukturlösningar genom att ge stöd till de kommunala bolagen."

Om Vixor:

Vixor & Co AB är ett produkt- och tjänsteföretag som bygger säkra kommunikationsnät till samhällsviktiga verksamheter, t ex VA-avdelningar och energibolag. Vårt säkerhetstänk handlar om att kunderna ska äga sin egen infrastruktur och nätet ska dessutom vara totalt avskilt från internet. Vårt sätt att bygga säkra nät lever upp till de myndighetskrav som ställs av bl a Livsmedelsverket, FRA, FOI och MSB.

För mer information,

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Vixor & Co AB
Ulf Petersson, VD
Telefon: +46 70 521 47 85
E-post: ulf.petersson@vixor.com

Viktig information
Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juni 2021 kl. 09:00 CET.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.
www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, info@eminova.se, är Bolagets Mentor.

Filer för nedladdning

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.