Nyheter

2016-08-26
Regulatorisk

1 januari- 30 juni 2016 

  • Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK 
  • Rörelseresultatet uppgick till -2004 (44) TSEK
  • Periodens resultat -2139 (-289) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till (SEK) -0,17 (-0,03)
2016-06-17

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit den första systemordern på G3-PLC-system för 2016 till ett värde om sammanlagt cirka 0,3 MSEK. Ordern är från ett mindre svenskt nätbolag med knappt 15 000 nätkunder. Tillsammans med tidigare systemorders har Swemet i dagsläget klienter som tillsammans har 67 000 nätkunder.

2016-05-31

Vid årsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades bl.a. följande.

2016-04-27

Swemet uppvisar ökad orderingång tack vare tillväxt på den svenska marknaden Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") upplever en signifikant ökning av kundordrar i Sverige vilket återspeglas i att Bolaget har en väsentligt större orderingång jämfört med motsvarande period förra året, motsvarade en faktureringsökning med 2 MSEK på årsbasis i konsultverksamheten. Mot bakgrund av detta inleder nu Bolaget en rekryteringsprocess för att förstärka konsultsidan och därmed kunna möta den ökade efterfrågan av Bolagets tjänster.

2016-04-26

Swemet AB håller årsstämma tisdagen den 31 maj 2016 klockan 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

2016-04-21

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") har på grund av administrativa skäl kopplat till Euroclear beslutat att senarelägga årsstämman 2016, som tidigare avsågs hållas den 28 april, till den 31 maj klockan 10:00. 

2016-04-15

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") offentliggjorde igår torsdag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen innehöll en oren revisionsberättelse mot bakgrund av att Bolaget inte har betalat sin skatt i rätt tid enligt följande uttalande från Bolagets revisor:

<<
1
...
14
15
16
17
...
19
>>