Nyheter

2017-06-14
Regulatorisk

Slutligt beslut om funktionskrav på elmätare som gäller för alla nätbolag i Sverige kommer i oktober 2017. Statuerade krav ska vara uppfyllda av samtliga bolag senast 1 januari 2025. Det innebär att fem miljoner elmätare i Sverige kommer att bytas innan slutdatum. Alla aktörer har sju år på sig för bytet av mätare. Marknaden förväntas möta ett stort antal upphandlingar och direktupphandlingar från och med i höst.

2017-06-07
Regulatorisk

ESKOM är det största energibolaget i Sydafrika. Med anledningen av att ESKOM nu kommer montera smarta mätare till deras 5 miljoner kunder vill de försäkra sig om att de har de bästa förutsättningarna för att lyckas och har därför beställt PLC utbildning av Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") i slutet av juni 2017. PLC utbildningen kommer ske i fält i området kring Johannesburg. ESKOM har Landis+Gyrs PLC mätare för elnätskommunikation, av både gamla tekniken, S-FSK och G3, den nya generationen, men kommer på sikt köpa mätare från flera olika leverantörer. ESKOM nätområde är i stora delar av hela Sydafrika.

2017-05-04
Regulatorisk

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har sålt utbildning och instrument till Gibraltar Electricity Authority. Nätbolaget har totalt 22 000 elnätskunder med elmätare. Bolaget inledde 2016 utbyte till G3- PLC mätare och system från Elster. Genom att anlita Swemet har kunden byggt på sin kompetens och kunskap inom teknik för elnätskommunikation.

2017-05-04
Regulatorisk

Med referens till pressmeddelande den 2 januari 2017, 7 december 2016 och 1 december 2016 har Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") erhållit en order om 15 MSEK från Sala-Heby Energi AB ("SHE") genom upphandling som överklagats.

2017-04-05
Regulatorisk

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har tillsammans med ZTE lanserat LoRA-teknologi för mätarkommunikationer. LoRa är ett radiokoncept för att kommunicera IoT applikationer. LoRa för energibolag arbetar med frekvenser i 444 MHz-bandet och är en modern accessteknologi baserad på Mesh-teknologi och arbetar energisnålt och klarar batteridrift över långa tidsperioder. Som alternativ till G3-PLC, elnätskommunikation, erbjuds nu även radiokommunikation till elmätarna.

2017-03-27
Regulatorisk

Swemet AB håller årsstämma fredagen den 28 april 2017 klockan 11.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

2017-02-24
Regulatorisk

SWEMET 2016

JULI-DECEMBER 2016

  • Intäkterna uppgick till 6,5 MSEK (4,5) 
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 MSEK (-1 3)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1,6 MSEK (-1,8) 
  • Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,14)

JANUARI-DECEMBER 2016 

  • Intäkterna uppgick till 11,3 MSEK (10,4) 
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,4 MSEK (-1,3) 
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (-2,1)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,17)
2017-02-16
Regulatorisk

De båda Sverigebaserade företagen Indentive AB (publ) och Swemet AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal för att möjliggöra gemensam utveckling av nya lösningar inom området Internet of Things (IoT) för den internationella marknaden.

<<
1
...
9
10
11
12
13
>>