Nyheter

2017-04-05
Regulatorisk

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har tillsammans med ZTE lanserat LoRA-teknologi för mätarkommunikationer. LoRa är ett radiokoncept för att kommunicera IoT applikationer. LoRa för energibolag arbetar med frekvenser i 444 MHz-bandet och är en modern accessteknologi baserad på Mesh-teknologi och arbetar energisnålt och klarar batteridrift över långa tidsperioder. Som alternativ till G3-PLC, elnätskommunikation, erbjuds nu även radiokommunikation till elmätarna.

2017-03-27
Regulatorisk

Swemet AB håller årsstämma fredagen den 28 april 2017 klockan 11.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

2017-02-24
Regulatorisk

SWEMET 2016

JULI-DECEMBER 2016

  • Intäkterna uppgick till 6,5 MSEK (4,5) 
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 MSEK (-1 3)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1,6 MSEK (-1,8) 
  • Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,14)

JANUARI-DECEMBER 2016 

  • Intäkterna uppgick till 11,3 MSEK (10,4) 
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,4 MSEK (-1,3) 
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (-2,1)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,17)
2017-02-16
Regulatorisk

De båda Sverigebaserade företagen Indentive AB (publ) och Swemet AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal för att möjliggöra gemensam utveckling av nya lösningar inom området Internet of Things (IoT) för den internationella marknaden.

2017-01-02
Regulatorisk

Som kommunicerat den 1 december 2016 har Swemet AB ("Swemet") erhållit en order om 15 MSEK från Sala-Heby Energi AB ("SHE") genom upphandling.

2016-12-07
Regulatorisk

Swemet AB ("Swemet") erhöll den 1 december 2016 ett tilldelningsbeslut på en affär om 15 MSEK från Sala- Heby Energi AB ("SHE") genom upphandling. Som tidigare kommunicerat finns möjlighet att överklaga tilldelningsbeslut, varvid någon alternativ leverantör har valt att nyttja möjligheten att överklaga upphandlingen.

2016-12-01
Regulatorisk

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") tecknar avtal med Sala-Heby Energi Elnät AB ("SHE") avseende utbyte av SHEs samtliga elmätare under kommande fyra år med start i december 2016. Ordern uppgår till 15 MSEK och innebär att Swemet skall leverera elmätare, data-koncentrationer och system till SHE. SHE blir därmed den första kund som efter utvärdering av Swemets AMR-system (Automatic Meter Reading) väljer att byta ut samtliga elmätare. Utöver avtalet tillkommer konsultationer och projektkostnader för SHE.

2016-11-18
Regulatorisk

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") erhåller order om cirka 1 MSEK avseende installation av mätare och system. Via ordern tecknar tre nya nätbolag avtal om att djupare utvärdera Swemets system för smarta elmätare.

<<
1
...
8
9
10
11
>>