Nyheter

Swemet stärker samarbetet med Avance Metering i Sverige

Swemet AB (publ), ("Swemet" eller Bolaget) köper en systemplattform, ACM av Avance Metering. Avance Metering är Metering-delen av Powel AS som Volaris Group förvärvade före årsskiftet, se nedan.

Med plattformen kommer Swemet erbjuda mindre och medelstora nätbolag drift av mätarsystem. Brittedals Energi kommer att integreras i lösningen.

Swemet behöver en komplett och fullständig systemlösning som möter den svenska marknadens krav. Bolaget kan med ACM erbjuda en bredare servicegrad.

Den öppna plattformen som köps är samma tillämpning som brukas av 50 nätbolag i främst Sverige. Swemet erbjuds möjlighet att direkt kunna erbjuda mätare till användare av Avance Meterings system.

Avance Metering, VD Mats Ekelund, "Kombinationen av programvara från Avance Metering samt hårdvara och specifik kompetens kring PLC och annan kommunikation från SweMet är helt i linje med vad våra kunder efterfrågar. Vi kan erbjuda svenska energidistributörer alternativa sätt att köpa och förvalta sina systemstöd, allt från att själva installera och köra systemen till att köpa ett totalåtagande från SweMet i form av en tjänst".

VD Jan Axelsson, " Samarbetet med Avance Metering ger Swemet en betydligt större kundbas och skapar möjligheter för Bolaget. Med en större partner som integrerar Swemets produktutbud i sin systemplattform öppnar sig betydande affärsmöjligheter. Att kunna erbjuda en systemplattform som tillgodoser mindre och medelstora nätbolags krav har blivit allt viktigare för Swemet. Mindre bolag har många gånger flera mätarfabrikat och det för med sig flera systemplattformar. Dessa kan integreras i ACM till en enhetlig lösning för kunden. "

Linköping 2019-02-18

För mer information,

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se 

Avance Metering AB
Mats Ekelund, VD
Telefon : +46702882060
E-post : mats.ekelund@volarisgroup.com 

Viktig information
Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2019, kl. 09:00CET.

Om Avance Metering AB
Avance Metering är ett företag som utvecklar och marknadsför AMDM, ACM och ATM - programvaror som hjälper energidistributörer att samla in, analysera och integrera mätvärdesdata med andra affärskritiska system och myndigheter. Avance Meterings lösningar förenklar komplexa processer genom automatisering och användarvänliga programvaror. Avance Metering har verksamhet i Sverige, Norge och Polen. Företaget ägs av Volaris Group, en operativ del det Toronto-baserade Constellation Software Inc. Mer info finns på www.avancemetering.com

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80- talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3- teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

Filer för nedladdning
2019-06-28
Regulatorisk

Den italienska operatören Areti satsar stort på G3-PLC som kommunikationsmedia för att läsa av sina elmätare i Rom. Och har därför köpt ytterligare 4st MFA500 analysinstrument. Ordern värd 0,1MSEK har en väsentlig internationell betydelse för Swemet.

2019-06-04
Regulatorisk

Vid årsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades bl.a. följande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.swemet.se.

2019-05-22
Regulatorisk

Den tekniska utvärderingen leder till ett större test för Swemet på ca 0,5MSEK. GEAB har byggt ett radionät över hela ön för teknisk kommunikation. Avsikten är att mätvärden från Swemets levererade elmätare ska integreras i systemet och insamlingen hanteras den vägen. Intensionen är att GEABs totalt 43.000 mätare ska kommuniceras på detta vis.

2019-05-07
Regulatorisk

Swemet AB håller årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

2019-05-03

Inkluderat årsbokslut i detta pressmeddelande finns nu för nedladdning på Swemets hemsida.

1
2
...
12
>>