Nyheter

2018-08-24
Regulatorisk

1 januari - 30 juni 2018

 • Intäkterna ökade till 7730 (6568) TSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -215 (-1869) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -1227 (-2925) TSEK
 • Resultat per aktie -0,08 (-0,19) SEK
2018-05-18
Regulatorisk

Swemet AB (publ), ("Swemet") meddelade den 17 november 2017 att ett nytt tilldelningsbeslut på en affär om 12 MSEK från Sala- Heby Energi AB ("SHE") erhållits genom upphandling. Som tidigare kommunicerat överklagades upphandlingen. Förvaltningsrätten har nu meddelat dom och överklagan är bifallen. Motiveringen är att Sala Heby Energi har förkastat en anbudsgivares anbud på oriktig grund.

2018-05-15
Regulatorisk

Swemet AB (publ) ("Bolaget") har tecknat Ramavtal efter att har erhållit Tilldelningsbeslut (27/4- 2018) för Ramavtal med SINFRA för en period av två år med möjlighet till förlängning på ett plus ett år. Ramavtalet avser mätare och system samt tjänster som systemdrift och montage av mätare.

2018-05-14
Regulatorisk

Vid årsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades bl.a. följande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.swemet.se. 

2018-04-12
Regulatorisk

Swemet AB håller årsstämma måndagen den 14 maj 2018 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

2018-02-05
Regulatorisk

JULI-DECEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 7,2 MSEK (6,5)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,1 MSEK (-0 3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 MSEK (-1,6)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,11)

JANUARI-DECEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 13,8 MSEK (11,3)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,7 MSEK (-1,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 MSEK (-6,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,40)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET

 • Swemet tilldelad Sala-Heby Elnät AB order för andra gången, ca 15 MSEK
 • Tilldelningen återigen överklagad, utslag väntas under våren -18
 • Positivt resultat (EBITDA) under andra halvåret
1
2
3
4
5
6