Bolagsstämmor

Årsstämma 2019

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, måndagen den 20 maj, kl. 14.00.