Emissionen 2016

Emissionen genomförs i syfte att finansiera marknadsinsatser i Sverige och valda delar av Europa, och för att vidareutveckla befintliga kundrelationer och skapa nya. Emissionslikviden kommer främst att användas för att förstärka rörelsekapitalet och för amortering av lån.

Spridningsemissionen övertecknad 

Bolaget tillförs genom spridningsemissionen över 430 nya aktieägare och erhåller ca 6,0 mkr i emissionslikvid före emissionskostnader. 2 553 191 B-aktier tecknades och tilldelades i emissionen till teckningskursen 2,35 SEK per aktie.

Tidplan

  • Avräkningsnotor skickas ut till de som erhållit tilldelning - 13 oktober 2016
  • Likviddag för avräkningsnotor - 18 oktober 2016
  • Första dag för handel i BTA - 18 oktober 2016

Läs mer


Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 26 september - 10 oktober 2016
Teckningskurs: 2,35 kronor per aktie
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 553 191 aktier, motsvarande 5 999 999 SEK
Teckningspost: Minsta post för teckning 2 000 aktier motsvarande 4 700 SEK och därefter valfritt antal
Antal aktier innan företrädesemissionen: 12 863 167

Emissionshandlingar

Teckningssedel

Elektronisk anmälningssedel

Teaser

Memorandum