Investor relations

Här hittar du nyheter och finansiell information om Swemet.

Order på mätare och system om cirka 1 MSEK

Swemet erhåller order om cirka 1 MSEK avseende installation av mätare och system. Via ordern tecknar tre nya nätbolag avtal om att djupare utvärdera Swemets system för smarta elmätare.

Läs mer

Spridningsemissionen övertecknad - tillförs 6 MSEK och 430 nya aktieägare

I den avslutade spridningsemissionen inkom teckningar om 4 500 310 B-aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 176 procent. Bolaget tillförs genom spridningsemissionen över 430 nya aktieägare och erhåller ca 6,0 mkr i emissionslikvid före emissionskostnader. 

Läs mer

Nytecknat distributörsavtal med ZTE Sweden

Swemet har idag tecknat ett distributörsavtal med ZTE för nya generationens Smarta elmätare. Avtalet innebär att SWEMET därmed kan erbjuda en helhetslösning med ledande teknologi för energibolagen i deras migrering till nya generationens Smart Meter och Smart Grid.

- Vi inom Swemet ser avtalet som ett erkännande för både vårt tekniska kunnande och vår marknadspenetration, säger Jan Axelsson, VD Swemet.

Läs hela pressreleasen

Senaste nyheterna
Senaste rapport

Kommande händelser

2017-02-24
Bokslutskommuniké 2016