Investor relations

Här hittar du nyheter och finansiell information om Swemet.

Swemet erhåller ny systemorder till ett värde om 0,3 MSEK

Swemet har erhållit den första systemordern på G3-PLC-system för 2016 till ett värde om sammanlagt cirka 0,3 MSEK. Ordern är från ett mindre svenskt nätbolag med knappt 15 000 nätkunder. Tillsammans med tidigare systemorders har Swemet i dagsläget klienter som tillsammans har 67 000 nätkunder.

Läs hela pressreleasen

Senaste nyheterna
Senaste rapport

Kommande händelser

2016-08-26
Halvårsrapport 2016