Investor relations

Här hittar du nyheter och finansiell information om Swemet.

  Nyheter

2019-06-04
Regulatorisk

Vid årsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades bl.a. följande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.swemet.se.

  Senaste rapporten

  Kommande händelser

augusti 27 2019
Delårsrapport Q2

IR-kontakt